دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!

درباره کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی، آزﻣﻮن، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﮐﺘﺎب، ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو اﻣﺪادی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻫﺪف و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ: - ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮ الﻫﺎی ﮐﺘﺎب آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. - ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺗﮑﺮار ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

نظرات کاربران درباره کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

عالیهههههه
در ۳ سال پیش توسط محمدرضا دری نژاد ( | )
قدیمیه
در ۱۱ ماه پیش توسط 915...602 ( | )
🙏🙏🙏
در ۱ سال پیش توسط a s ( | )
کاش کتاب تجربی پیش دانشگاهی رو هم بیارید داخل سایت
در ۳ سال پیش توسط 903...770 ( | )
با سلام. کتابی منسجم و خوب است که به ویژه برای آغاز یادگیری مفهومی فیزیک، مفید فایده است. از زحمات مولف سپاسگزارم.
در ۴ سال پیش توسط myf...oks ( | )