دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

تبلیغات و بازاریابی

ادامه...
کتاب الفبای بازاریابی
امیرحسین اکبرپور
کتاب تجارت جنگ است
ال ریس ، جک تروت
کتاب بازاریابی اسلامی
باکر احمد السرحان
طراحی ارزش پیشنهادی چگونه محصولات و خدماتی ...
الکساندر اوستروالدر ، ایو پیگنیور ، گرگ برناردا