شرایط استفاده

به فیدیبو خوش آمدید

اصولِ کلی

به فیدیبو خوش آمدید. فیدیبو سرویسی آنلاین برایِ کشف، خواندن و خریدِ آثارِ ادبی به واسط‌یِ نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایِ ارائه شده توسطِ Fidibo.com و با حمایتِ ناشرین داخلی و خارجی است.
با ثبتِ نام کردن و استفاده از سرویس، شما اعلام می‌کنید که اساس‌نامه‌یِ زیر را خوانده‌اید و در چهارچوبِ آن عمل عمل می‌کنید، حتی اگر کاربرِ رسمیِ سرویس نباشید. شما تنها هنگاهی قادر به استفاده‌یِ کامل از سرویس می‌شوید که از تمامِ قوانین و توافقاتِ آن پیروی کنید. فیدیبو این حق را برایِ خود محفوظ می‌دارد که هرآن نیاز بود، بخشهایی از این توافق‌نامه را حذف کند، تغییر دهد یا بندهایی الحاقی به آن اضافه کند. به دنبالِ آن فیدیبو تغییراتِ لحاظ شده در توافق‌نامه را رویِ سرویس قرار خواهد داد. پذیرفتنِ این تغییرات لازمه‌یِ ادامه‌یِ استفاده‌یِ شما از سرویس است.
هر زمان شما بر خلافِ قوانین و قواعدِ توافق‌نامه عمل کنید، فیدیبو این حق را برایِ خود محفوظ می‌دارد که بلافاصله دسترسیِ شما به سرویس را معلق کند یا به طورِ کلی به پایان برساند و اکانتِ شما را (یا بخشی از آن را) مسدود کند. فیدیبو حق دارد هرکدام از این جنبه‌هایِ سرویس را تغییر دهد یا به صورتِ دائم یا موقت مسدود کند:

 • محدود کردنِ زمانِ دسترسی به سرویس
 • محدود کردنِ مقدارِ مصرف از سرویس
 • محدود یا حذف کردنِ استفاده‌یِ هر کاربری از سرویس

شما موافقت می‌کنید که هر تغییر یا حذفی در دسترسی شما به سرویس می‌تواند بدونِ اطلاعِ قبلی انجام شود. اگر مقرارتِ سرویس را زیرِ پا بگذارید، فیدیبو بلافاصله اکانتِ شما را معلق یا مسدود می‌کند و شما قادر نخواهید بود به هیچ کدام از اطلاعاتِ اکانتتان دسترسی پیدا کنید. به علاوه مسئولیتِ این حذفِ اکانت و پایانِ دسترسی سرویس بر دوشِ فیدیبو یا هیچ فردِ سومی نخواهد بود. شما می‌پذیرید که تنها حقِ کاربریتان در مواجهه با تغییراتی که در سیاستِ کاریِ سرویس یا رویِ آن انجام می‌شود، پایان دادن به استفاده از سرویس و لغو کردنِ اکانتتان است.

کاربرانِ عضو

سرویس به رویِ عموم باز است، اما بخش‌هایی از آن شامل امکانِ خرید یا دسترسی به ای-بوک‌ها تنها مختصِ کاربرانی است که به عضویتِ رسمیِ سرویس درآمده‌اند. این کاربران ملزم به رعایتِ قوانین زیر هستند:

 • ارائه‌یِ مشخصاتِ صحیح، کامل و دقیق از خودتان هنگام پر کردنِ فرمِ عضویت.
 • به روز کردنِ اطلاعاتِ عضویتتان برایِ صحیح، کامل و دقیق نگاه داشتنِ آن. در غیر این صورت فیدیبو حق دارد اکانتِ شما را معلق یا حذف کند و هرگونه دسترسیِ آینده‌یِ شما به سرویس را هم نپذیرد.
 • کاربران پس از به پایان رساندنِ مرحله‌یِ ثبتِ نام، از سویِ سرویس کلمه‌یِ کاربری و رمزِ عبوری شخصی دریافت می‌کنند. حفظِ این کلمه و رمز و همچنین هرگونه فعالیتی که با استفاده از آن‌ها صورت بگیرد به عهده‌یِ کاربر است.
 • شما باید موافقت کنید که هرآن متوجه استفاده‌یِ اکانتتان توسطِ فردی دیگر شدید به فیدیبو خبر دهید. برایِ جلوگیری از این شرایط توصیه می‌شود پس از هر بار استفاده از سرویس از اکانتتان خارج شوید.

تمامِ اطلاعاتِ شخصی‌ای که شما برایِ عضو شدن در اختیارِ سرویس قرار می‌دهید بر طبق سیاستِ حریمِ شخصیِ کاربران نزدِ سرویس محفوظ می‌ماند.

محدودیت‌هایِ استفاده

قواعدِ زیر شاملِ تمامِ کاربران، اعم از اعضاء و غیر اعضاء می‌شود:

 • شما به عنوان کاربر عضو سرویس، دسترسی محدودی دارید و فقط می‌توانید کتاب‌ها را در اپلیکیشن مطالعه کنید و امکان پرینت یا انتقال فایل کتاب‌ها را ندارید.
 • شما تنها می‌توانید برایِ مقاصدِ قانونی از سرویس استفاده کنید. هرگونه استفاده‌یِ غیر قانونی از سرویس شاملِ نوشتن و انتقالِ پیام‌هایی که تهدید کننده، توهین‌آمیز، غیر اخلاقی و مستهجن، یا باعثِ بر هم خوردنِ نظمِ اجتماعی یا تحریک دیگران به انجام جرم و قانون شکنی و یا تجاوز به حریم خصوصیِ دیگر کاربران باشند، ممنوع است. شما نباید بدونِ اجازه‌یِ قبلی از فیدیبو برایِ کالا، نشانِ تجاری یا سرویسِ دیگری تبلیغ کنید. هرگونه فعالیتی که سببِ آزار و اذیتِ دیگر کاربران و جلوگیری از استفاده‌یِ آن‌ها از سرویس شود ممنوع است.
 • تمامِ محتویاتِ رویِ سرویس شاملِ (و نه محدود به) طراحی‌ها، متن‌ها، گرافیک‌ها، عکس‌ها، ویدئوها، اطلاعات، اپلیکیشن‌ها، نرافزارها، موسیقی‌ها، صداها و بقیه‌یِ فایل‌ها داراییِ سرویس و یا پروانه‌دهندگان آن محسوب می‌شود. هیچ کدام از این محتویات بدونِ اجازه‌یِ کتبیِ سرویس اجازه‌یِ تعدیل‌ شدن، کپی شدن، پخش شدن، بازتولید شدن، بازمنتشر شدن، دانلود شدن، پست شدن، منتقل شدن و فروخته شدن را چه به صورتِ کلی، چه جزئی ندارند. شما اجازه ندارید هیچ‌کدام از محتویاتِ سرویس را رویِ هیچ وبسایتِ اینترنتی، اینترانتی (شبکه‌یِ لوکال)، اکسترانتی (شبکه‌یِ خارجی) و یا هیچِ پایگاهِ داده‌یِ دیگری آپلود یا منتشر کنید. پروانه‌یِ صادر شده برایِ محتویاتِ سرویس تنها تحتِ رعایتِ این قواعدِ استفاده ارزشِ قانونی دارند. هرگونه استفاده‌یِ دیگر از محتویاتِ سرویس به جزء مواردِ ذکر شده در قواعدِ استفاده و یا با اجازه‌یِ کتبیِ سرویس به شدت ممنوع و موجبِ مسدود شدنِ حسابِ کاربریِ عضوِ خطاکار می‌شود. فیدیبو حق دارد هر زمان، با یا بدونِ دلیل و بدونِ هشدارِ قبلی پروانه‌یِ هریک از محصولاتِ خود که موردِ استفاده‌یِ کاربران است را لغو کند.
 • شما حق ندارید بدونِ اجازه‌یِ مالک، صاحبِ حقِ مولف یا نشانِ تجاری مربوطه هیچ محصولی را رویِ سرویس آپلود یا پست کنید. اگر در نتیجه‌یِ چنین فعالیتی از سویِ شما حقِ مولف یا مالکی زیر پا گذاشته شود تنها شما مسئولِ آن خواهید بود. با قرار دادنِ محصولی رویِ سرویس شما به شکلِ اتوماتیک ادعا کرده‌اید که مالک یا صاحبِ امتیازِ آن به فیدیبو اجازه‌یِ استفاده‌یِ ابدی، بازگشت‌ناپذیر و تام از محصولِ خودش را داده است. فیدیبو حق دارد این محصول را ویرایش، کپی،پخش و منتشر کند. شما همچنین به دیگر کاربران هم این اجازه را داده‌اید که برایِ استفاده‌یِ شخصیِ خودشان به این محصول دسترسی پیدا کنند و آن را تماشا،ذخیره و بازتولید کنند. قاعده‌یِ بالا شاملِ محصولاتِ ادبی که توسطِ ناشرین برایِ فروش در اختیار سرویس قرار گرفته‌ان نمی‌شود.
 • شما حق ندارید هویت و موقعیتِ جغرافیایِ خودتان را پنهان کنید یا به شکلی دیگر جلوه دهید. شما حق ندارید خودتان را جایِ کسی دیگر معرفی کنید.
 • شما حق ندارید امنیتِ سرویس را از راه‌هایِ زیر به خطر بیاندازید:
  • دسترسی به داده‌ها یا حسابِ کاربری‌ای که اجازه‌اش به شما داده نشده است.
  • سعی در تخمین زدنِ قدرتِ امنیتِ سرویس از طریقِ تلاش برایِ شکستنِ آن.
  • استفاده از deep-link, page-scrape, robot, spider و یا هر دستگاهِ خودکارِ دیگری همسان با این‌ها برایِ دسترسی، به دست آوردن، کپی و یا نظارت کردن بر بخش-هایی از سرویس که مربوط به کاربران نمی‌شوند.
  • دست زدن به هر عملی که باعثِ سنگینیِ بیش از حد و فراساختاریِ سرویس، سیستم، شبکه‌یِ فیدیبو و یا هر سیستم و شبکه‌یِ مربوط به آن می‌شود.
  • تلاش برایِ جستجو و یافتنِ اطلاعاتِ شخصیِ دیگر کاربران و افشا کردنِ آن‌ها.
  • تلاش برایِ ایجادِ اختلال و مسدود کردنِ سرویس به رویِ کاربرانِ دیگر.
  • جعلِ هرگونه TCP/IP و استفاده از آن برایِ نشان دادن اطلاعاتِ نادرست در ایمیل‌ها و پست‌هایِ newsgroup ها.
  • تلاش برایِ ایجادِ اختلال در سرویس یا شبکه‌یِ فیدیبو و استفاده از سرویس‌هایی که مجاز به آن نیستید.

نظارت

فیدیبو حقِ این را دارد –بدونِ اینکه مجبور باشد- که بر تمامیِ محتویاتِ سرویس از جمله اتاق‌هایِ گفت-و-گو (chat rooms) و انجمن‌ها (forums) نظارت کند تا مطئن شود کاربران از قواعدِ استفاده به صورتِ کامل پیروی می‌کنند. فیدیبو حق دارد به صلاحدیدِ خود نوشته‌هایِ کاربران که رویِ سرویس قرار می‌گیرند را ویرایش و حذف و یا کلا از انتشارِ آن جلوگیری کند. با این وجود فیدیبو اجباری در حذفِ پستی که به نظرِ شما اعتراض-برانگیز بیاید ندارد.

نشانِ تجاری

فیدیبو، فیدیبو دات کام و دیگر مشتقاتِ این کلمات، اسمِ دامنه‌ها (domains) و لوگوها همه داراییِ موسسه‌یِ فیدیبو به حساب می‌آیند. دیگر نشان‌هایِ تجاری، اسم‌ها یا لوگوهایی که رویِ سرویس از آن‌ها نام برده می‌شود هم داراییِ مالکینِ خود هستند.

محتویاتِ طرفِ سوم

مسئولیتِ فیدیبو در قبالِ محتوایِ آثار هم‌سطحِ کتابخانه‌هایِ عمومی، کتابفروشی‌ها و دکه‌هایِ روزنامه است. هرگونه نظر، توصیه، بیانیه، خدمات، پیشنهادات و اطلاعاتی که به واسطه‌یِ طرفِ سومِ قرارداد رویِ سرویس قرار می‌گیرد، مسئولیتِ محتوایش به پایِ نویسنده، ناشر و پخش‌کننده‌یِ آن است نه فیدیبو. فیدیبو به هیچ وجه اطلاعاتِ داده شده و قضاوت‌هایِ انجام شده از سویِ پدیدآورنده‌یِ محتوا یا کاربر را تایید یا تکذیب نمی‌کند و در قبالِ آن هم مسئولیتی ندارد. این مسئولیت تنها هنگامی بر عهده‌یِ فیدیبو است که سخنگویِ رسمی آن در جایگاهِ موقعیتِ حرفه‌ای اش اعلامِ نظر کند یا بیانیه‌ای منتشر کند.

آثارِ ادبی

تمامیِ آثارِ ادبی رویِ سیستمِ فیدیبو متعلق به ناشرین و دارندگانِ پروانه‌یِ اثر هستند و توسطِ قانونِ حقِ مولف حفاظت می‌شوند. دانلود این آثار تنها برایِ کاربرانِ عضوِ سیستم امکان‌پذیر است و آن هم به شرط استفاده‌یِ غیرِ تجاری از اثر. هر استفاده‌یِ دیگری از این آثارِ ادبی به شدت ممنوع است. کاربرانِ عضوِ فیدیبو به هیچ وجه حقِ تعدیل، انتقال، انتشار، فروش، بازتولید و آفریدنِ اثری منشعبِ از این آثار را چه یه صورت جزئی و چه کلی ندارند. کاربرانِ عضوِ فیدیبو با دانلود یک اثر موافقت و پذیرشِ قواعدِ بالا را اعلام می‌کنند.

حوزه‌یِ عمومی

برخی از آثارِ ادبی‌ که رویِ سیستم ارائه می‌شوند از سویِ ناشرانشان و بر اساسِ قوانینِ خاصی که در مناطق و کشورهایِ مختلف متفاوت است در حوزه‌یِ عمومی تقسیم بندی شده‌اند و به صورتِ رایگان در اختیارِ کاربرانِ عضو قرار می‌گیرند. فیدیبو مسئولیتی در اقبالِ تشخیصِ دقت و صحتِ این تقسیم بندی ندارد. این بر عهده‌یِ خودِ کاربر است که با توجه به قانونِ کشوری که در آن زندگی می‌کند تشخیص دهد اثرِ موردِ نظرش در حوزه‌یِ عمومی قرار می‌گیرد یا خیر. هر مشکلِ قانونی‌ای که به سببِ دانلود چنین اثری برایِ کاربر پیش بیاید مسئولیت‌اش تنها با اوست.

فیدی‌پلاس

خدمات ارائه شده در فیدی‌پلاس

 1. هر کاربر در لحظه همیشه یک پلن فعال خواهد داشت و امکان فعال بودن دو یا بیشتر پنل به طور همزمان وجود ندارد
 2. زمانی که کاربر پلن فعال داشته باشد، هر پلنی جدید که خریداری کند رزرو خواهد شد
 3. پلن های رزرو به ترتیب و به صورت اتوماتیک بعد پلن فعلی، فعال میشوند
 4. پلن های رزرو قابل استرداد یا انتقال به غیر نمی‌باشد
 5. ظرفیت دریافت محتوا در طول دوره اشتراک:
  • هر کاربر میتواند در طول دوره ی اشتراک خود به تعداد تعیین شده محتواهای فیدی‌پلاس را دریافت کند:
   • در اشتراک یک ماهه: مجموعا ۵۰ عنوان (شامل کتاب های الکترونیکی، صوتی و مجلات)
   • در اشتراک سه ماه: مجموعا ۱۵۰ عنوان (شامل کتابهای الکترونیکی، صوتی و مجلات)
  • این ظرفیت با دریافت محتوای جدید از فیدی‌پلاس شمرده میشود بنابراین استفاده از محتواهای از قبل دریافت شده در طول دوره اشتراک، شامل این شمارش ظرفیت نمیشود
  • ظرفیت هر دوره مربوط به همان دوره است و با شروع دوره بعد، ظرفیت شماری از ابتدا شروع میشود
  • ظرفیت شماری هر دوره از ابتدا شروع میشود و هر کتابی که از محتواهای فیدی‌پلاسی یا کتابخانه فیدی‌پلاسی کاربر دریافت شود شمرده میشود
 6. محتواهای فیدی‌پلاسی محتوا هایی هستند که قابل دریافت در طول دوره اشتراک توسط کاربر است. این محتواها قابل اضافه شدن و کم شدن توسط فیدیبو هستند و کاربر هیچ حقی برای محتواهایی که دریافت نکرده است ندارد
 7. ‫کاربر مجاز نیست اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار دهد. در صورتی که کاربر اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار دهد، مسئولیت هر گونه مشکلی که به واسطه این امر رخ دهد به عهده کاربر است.
 8. ‫هر کاربر فقط مجاز به ایجاد یک شناسه کاربری ‌‌است.
 9. ‫در اشتراک‌های ماهیانه فیدیبو، هر یک ماه مساوی با ۳۰ روز محاسبه ‌می‌شود
 10. در خصوص هرگونه خرید اشتباه در فیدیبو، تمامی ضرر زیان‌ها به عهده کاربر ‌‌است و هزینه اشتراک خریداری شده از سوی کاربر به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و هیچ مسئولیتی در قبال بازگرداندن وجه دریافت شده، متوجه فیدیبو نخواهد بود.
 11. هر کاربر فیدیبو امکان مطالعه محتوا تنها در دو دیوایس به طور همزمان خواهد داشت

مواردی که لازم است کاربر برای عضویت در فیدی‌پلاس بپذیرد:

 1. فیدی‌پلاس برای مشتریانی که محتواها را به منظور فروش یا اشتراک گذاری برای مشتریان خود، خریداری می‌کنند، قابل استفاده نیست. درصورت نقض قوانین فیدیبو، فیدی‌پلاس هیچگونه تعهدی برای بازگشت هزینه عضویت یا ارائه همه خدمات نخواهد داشت.
 2. شرایط و ضوابط فیدی‌پلاس قابل اصلاح و تغییر از جانب فیدیبو است و لازم است کاربر در زمان تمدید عضویت اشتراک، قوانین و شرایط سایت و به روز رسانی‌ها را مجدد مطالعه و بررسی کند.
 3. ‫امکان لغو عضویت فیدی‌پلاس از جانب فیدیبو همراه با عودت وجه حق عضویت وجود خواهد داشت.
 4. ‫عضویت در فیدی‌پلاس مشمول مالیات است که بر روی مبلغ پرداختی محاسبه شده میشود.
 5. حساب فیدی‌پلاس، تنها قابل استفاده برای یک نفر (حقیقی) است. تخطی از این قانون مشمول نقض قوانین است.
 6. عضویت فیدی‌پلاس قابل انتقال به غیر نیست.
 7. سرویس فیدی‌پلاس سرویسی ماهانه است و امتیازات یک ماه قابل انتقال به ماه بعد یا ماه قبل نیست. این موضوع شامل سرویس‌های بلند مدت هم خواهد بود.
 8. ‫همه خدمات در مدت زمان عضویت فعال قابل استفاده است.
 9. عضویت آزمایشی: ارائه هرگونه سرویس آزمایشی رایگان یا با تخفیف به صلاحدید فیدیبو است و فیدیبو هیچگونه تعهدی برای ارائه سرویس آزمایشی رایگان یا با تخفیف به مشتریان خود ندارد.
 10. ‫هزینه و تمدید عضویت: هزینه عضویت فیدی‌پلاس در صفحه فیدی‌پلاس قسمت "اشتراک های فیدی‌پلاس" قابل مشاهده است. در مواردی ممکن است شرایط عضویت مختلفی ارائه شود و هزینه‌های عضویت به شکل‌های مختلف، ‫متفاوت باشد. هزینه عضویت فیدی‌پلاس قابل استرداد نیست. (برای مثال ممکن است حق عضویت مشتری جدید فیدی‌پلاس با عضویت اعضای سابق متفاوت باشد.)
 11. تغییراتی در عضویت یا اصلاحات در شرایط فیدی‌پلاس: کاربر در مدت زمانی که از عضویت فیدی‌پلاس استفاده می کند، مشروط به شرایط و ضوابط استفاده از فیدیبو و چارچوب حریم خصوصی آن خواهد بود. فیدی‌پلاس می‌تواند شرایط و ‫ضوابط استفاده و چهارچوب حفظ حریم خصوصی یا هر جنبه‌ای از عضویت فیدی‌پلاس را در هر زمانی تغییر دهد. اگر هر یک از این شرایط یا هرگونه تغییر در این شرایط، نامعتبر، باطل یا به هر دلیلی غیرقابل اجرا باشد، قابل قبول تلقی می‌شود و ‫تاثیری در اعتبار و شرایط باقی‌مانده نخواهد داشت. چنانچه هر یک از موارد ذکر شده به هر دلیلی باطل یا قابل اجرا نباشد، دلیل بر باطل شدن کل شرایط و ضوابط نیست. کاربر می‌تواند در صورتی که با شرایط و ضوابط جدید موافق نیست، ‫عضویت خود را تمدید نکند، اما در صورت موافقت با شرایط جدید امکان ارتقای عضویت همچنان وجود خواهد داشت.
 12. ‫استفاده از سرویس فیدی‌پلاس تابع قوانین کشوری و فیدیبو است. درصورت هرگونه بروز تغییر در این قوانین، ادامه ارائه سرویس‌ها در زمان تمدید عضویت تابع قوانین جدید خواهند بود.